miércoles, 4 de marzo de 2009

Friûl di vuê


Daniel Samba , te trasmission di:
“Friûl piturât di neri”di Radio Onde Furlane .
--
     " LETURIS " di gnûf e je cun voaltris, e à vût la sô Madone d'Avost, in Argjentine. Di solit si cjacare dal Friûl di îr, cui solits ricuarts dal passat, tant par cambià o fevelarìn dal Friûl di vuê, cui soi cambiaments e realtâts diferentis .
...
     Intun mont globalizât, la int si môf par tantis e diferentis resons, tancj  lu fasin par lâ in vacancis, ma cetancj altris a van a cirî un bon vivi che no lu àn tai lôr paîs di origjin. Il popul furlan al sa di cheste necessitât di “scugnî là” a torzeon pal mont, dovent imparâ la lenghe dal puest e altris robis . Cheste riflession e ven ben par capî il Friûl di vuê , dulà che si viôt un grum di musis forestis, e si sint a fevelâ in lenghis che mai si jerin sintudis prime.
----
     O volevi juste apont contâus la storie di Daniel Samba, un fantat dal Camerun, al è rivât in Friûl agns indaûr, al cjacare in diviersis lenghis, ma al à pensât ben di imparâ ancje il furlan, une sielte che lu a judât unevore a tirâ indenant, e a stâ cu la int, intant che al va ator par dut il Friûl, cjase par cjase, a vendi la so marcjanzie, paraltri si preocupe di finî di studiâ, si e inacuart zirânt pal Friûl, che a esistin: isulis linguistichis, e lis dopre cuant che al è il câs .
---
Si è ancje fat cognossi sui schermis locâls, zirant publicitâts pe television, e cumò al è daûr a puartâ indevant une trasmission radio che si clame “Friûl piturât di neri”.
---
I arlêfs dal "taller de furlan" a ricuardaran che o vin let un articul che al jere tal cuindisinâl in lenghe furlane "Il Diari", te edizion di Dicembar dal 2007. Si po ancje leilu in internet e discjamâlu, la direzion dal sît è je : www.il diari.eu.


Maman e salûts a ducj.
---

No hay comentarios: